Cookies Politika

Çfarë janë cookies?

Në anglisht, termi "cookie" do të thotë "cookie", por në fushën e shfletimit të internetit, "cookie" është diçka krejtësisht tjetër. Kur hyni në faqen tonë të internetit, një sasi e vogël teksti e quajtur "cookie" ruhet në shfletuesin e pajisjes tuaj. Ky tekst përmban informacione të ndryshme në lidhje me shfletimin tuaj, zakonet, preferencat, personalizimin e përmbajtjes, etj...

Ka teknologji të tjera që funksionojnë në mënyrë të ngjashme dhe përdoren gjithashtu për të mbledhur të dhëna në lidhje me aktivitetin tuaj të shfletimit. Të gjitha këto teknologji së bashku do t'i quajmë "cookies".

Përdorimet specifike që ne u bëjmë këtyre teknologjive përshkruhen në këtë dokument.

Për çfarë përdoren cookies në këtë faqe interneti?

Cookies janë një pjesë thelbësore e mënyrës se si funksionon Uebfaqja. Objektivi kryesor i cookies tonë është të përmirësojmë përvojën tuaj të shfletimit. Për shembull, për të kujtuar preferencat tuaja (gjuhë, shtet, etj.) gjatë lundrimit dhe në vizitat e ardhshme. Informacioni i mbledhur në cookies na lejon gjithashtu të përmirësojmë faqen e internetit, ta përshtatim atë me interesat tuaja si përdorues, të përshpejtojmë kërkimet që kryeni, etj.

Në raste të caktuara, nëse kemi marrë miratimin tuaj të informuar paraprakisht, ne mund të përdorim cookie për përdorime të tjera, të tilla si për të marrë informacion që na lejon t'ju tregojmë reklama bazuar në analizën e zakoneve tuaja të shfletimit.

Për çfarë NUK përdoren cookies në këtë faqe interneti?

Informacionet e ndjeshme të identifikimit personal si emri, adresa, fjalëkalimi, etj... nuk ruhen në cookies që ne përdorim.

Kush e përdor informacionin e ruajtur në cookies?

Informacioni i ruajtur në cookies në faqen tonë të internetit përdoret ekskluzivisht nga ne, me përjashtim të atyre të identifikuar më poshtë si "cookie të palëve të treta", të cilat përdoren dhe menaxhohen nga subjekte të jashtme që na ofrojnë shërbime që përmirësojnë përvojën e përdoruesit. Për shembull, statistikat që mblidhen për numrin e vizitave, përmbajtjen që pëlqehet më shumë, etj... zakonisht menaxhohen nga Google Analytics.

Si mund të shmangni përdorimin e cookies në këtë faqe interneti?

Nëse preferoni të shmangni përdorimin e cookie-ve, mund ta REFUZONI përdorimin e tyre ose mund të KONFIGURONI ato që dëshironi të shmangni dhe ato që lejoni të përdorni (në këtë dokument ne ju japim informacion të zgjeruar në lidhje me çdo lloj cookie, qëllimin e tij, marrësi, përkohshmëria, etj. .. ).

Nëse i keni pranuar ato, ne nuk do t'ju pyesim më nëse nuk i fshini kukit në pajisjen tuaj siç tregohet në seksionin vijues. Nëse dëshironi të revokoni pëlqimin, do t'ju duhet të fshini cookies dhe t'i rikonfiguroni ato.

Si mund ta çaktivizoj dhe fshij përdorimin e cookies?

Pronari shfaq informacione në lidhje me politikën e tij të "Cookies" në menynë e fundit të faqes dhe në banerin e "cookies" të aksesueshme në të gjitha faqet e faqes së internetit. Banneri i cookie-ve shfaq informacion thelbësor në lidhje me përpunimin e të dhënave dhe lejon Përdoruesin të kryejë veprimet e mëposhtme:

 • PRANONI ose REFUZONI instalimin e cookies ose tërhiqni pëlqimin e dhënë më parë.
 • Ndrysho preferencat e cookie-ve nga faqja Personalizo Cookies, e cila mund të aksesohet nga Njoftimi për Cookie ose nga Personalizo Cookies.
 • Merrni informacion shtesë në faqe Cookies Politika.

Për të kufizuar, bllokuar ose fshirë cookies nga kjo faqe interneti (dhe ato të përdorura nga palët e treta), ju mund ta bëni këtë, në çdo kohë, duke modifikuar cilësimet e shfletuesit tuaj. Ju lutemi vini re se këto cilësime janë të ndryshme për çdo shfletues.

Në lidhjet e mëposhtme do të gjeni udhëzime për të aktivizuar ose çaktivizuar cookie-t në shfletuesit më të zakonshëm.

Çfarë lloje të cookie-ve përdoren në këtë faqe interneti?

Çdo faqe interneti përdor cookie-t e veta. Në faqen tonë të internetit ne përdorim sa vijon:

SIPAS ENTIT QE E MENAXHON

Biskota vetanake:

Janë ato që dërgohen në pajisjen terminale të Përdoruesit nga një kompjuter ose domen i menaxhuar nga vetë redaktori dhe nga i cili ofrohet shërbimi i kërkuar nga Përdoruesi.

Biskota të palëve të treta:

Janë ato që dërgohen në pajisjen terminale të Përdoruesit nga një kompjuter ose domen që nuk menaxhohet nga botuesi, por nga një subjekt tjetër që përpunon të dhënat e marra nëpërmjet cookies.

Në rast se cookie-t shërbehen nga një kompjuter ose domen i menaxhuar nga vetë redaktori, por informacioni i mbledhur nëpërmjet tyre menaxhohet nga një palë e tretë, ato nuk mund të konsiderohen si cookie të veta nëse pala e tretë i përdor ato për qëllimet e veta. ( për shembull, përmirësimi i shërbimeve që ofron ose ofrimi i shërbimeve reklamuese në favor të subjekteve të tjera).

SIPAS QËLLIMIT TË SAJ

Biskota teknike:

Ato janë ato të nevojshme për navigimin dhe funksionimin e duhur të faqes sonë të internetit, të tilla si kontrolli i trafikut dhe komunikimit të të dhënave, identifikimi i seancës, qasja në pjesë të aksesit të kufizuar, bërja e një kërkese për regjistrim ose pjesëmarrje në një ngjarje, numërimi i vizitave për qëllime të licencave të faturimit. për softuerin me të cilin funksionon shërbimi i faqes në internet, përdorni elemente sigurie gjatë lundrimit, ruani përmbajtjen për shpërndarjen e videove ose zërit, aktivizoni përmbajtje dinamike (për shembull, ngarkimi i animacionit të një teksti ose imazhi) ose shpërndani përmbajtje përmes rrjeteve sociale.

Cookie analize:

Ato lejojnë të përcaktojnë sasinë e numrit të përdoruesve dhe në këtë mënyrë të kryejnë matjen dhe analizën statistikore të përdorimit të bërë nga përdoruesit e faqes në internet.

Kukit e preferencës ose personalizimit:

Janë ato që lejojnë të kujtojnë informacionin në mënyrë që Përdoruesi të aksesojë shërbimin me karakteristika të caktuara që mund të dallojnë përvojën e tij nga ajo e përdoruesve të tjerë, si p.sh., gjuha, numri i rezultateve që do të shfaqen kur Përdoruesi kryen një kërkim, pamjen ose përmbajtjen e shërbimit në varësi të llojit të shfletuesit përmes të cilit Përdoruesi akseson shërbimin ose rajonin nga i cili akseson shërbimin, etj.

Reklamimi i sjelljes:

Janë ato që, të përpunuara nga ne ose nga palë të treta, na lejojnë të analizojmë zakonet tuaja të shfletimit në internet në mënyrë që t'ju tregojmë reklama në lidhje me profilin tuaj të shfletimit.

SIPAS PERIUDHËS KOHORE TË MBETEN TË AKTIVIZUARA

Cookies të sesionit:

Ato janë ato të krijuara për të mbledhur dhe ruajtur të dhëna ndërsa Përdoruesi akseson një faqe interneti.

Ato zakonisht përdoren për të ruajtur informacione që janë vetëm me interes për t'u mbajtur për ofrimin e shërbimit të kërkuar nga Përdoruesi në një rast të vetëm (për shembull, një listë e produkteve të blera) dhe ato zhduken në fund të seancës.

Biskota të vazhdueshme:

Ato janë ato në të cilat të dhënat ruhen ende në terminal dhe mund të aksesohen dhe përpunohen gjatë një periudhe të përcaktuar nga personi përgjegjës për cookie-n dhe që mund të variojë nga disa minuta në disa vjet. Në këtë drejtim, duhet të vlerësohet në mënyrë specifike nëse përdorimi i cookie-ve të vazhdueshme është i nevojshëm, pasi rreziqet për privatësinë mund të reduktohen duke përdorur cookie-t e sesionit. Në çdo rast, kur instalohen cookie të vazhdueshme, rekomandohet të reduktohet kohëzgjatja e tyre e përkohshme në minimumin e nevojshëm, duke marrë parasysh qëllimin e përdorimit të tyre. Për këto qëllime, Opinioni 4/2012 i WG29 tregoi se që një cookie të përjashtohet nga detyra e pëlqimit të informuar, skadimi i tij duhet të lidhet me qëllimin e tij. Për shkak të kësaj, kukit e sesionit kanë shumë më tepër gjasa të konsiderohen të përjashtuara sesa skedarët e përhershëm.

Detajet e cookies të përdorura në këtë faqe interneti:


 • __gsas

 • __stripe_mid
  Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimit
  Kategoria: Funksionale.
  Kohëzgjatja: 1 vit.
  Politika e privatësisë: https://stripe.com/en-nl/privacy

 • _ga
  ID-ja e përdorur për të identifikuar përdoruesit
  Kategoria: Analytics.
  Kohëzgjatja: 2 vjet.
  Politika e privatësisë: https://privacy.google.com/take-control.html

 • _ga_LDNH6WQWF6

 • _gid
  ID-ja e përdorur për të identifikuar përdoruesit për 24 orë pas aktivitetit të fundit
  Kategoria: Analytics.
  Kohëzgjatja: 24 orë.
  Politika e privatësisë: https://privacy.google.com/take-control.html

 • _pk_id.18.39fc

 • _pk_ref.18.39fc

 • _pk_ses.18.39fc

 • mailpoet_page_view

 • mailpoet_subscriber

 • pll_gjuha
  Ruan gjuhën e zgjedhur.
  Kategoria: Funksionale.
  Kohëzgjatja: 1 vit.
  Politika e privatësisë: https://polylang.pro/privacy-policy/

Kjo faqe interneti përdor cookie-t e veta dhe të palëve të treta për funksionimin e duhur dhe për qëllime analitike. Ai përmban lidhje me faqet e internetit të palëve të treta me politika të privatësisë së palëve të treta që mund t'i pranoni ose jo kur i përdorni ato. Duke klikuar butonin Prano, ju pranoni përdorimin e këtyre teknologjive dhe përpunimin e të dhënave tuaja për këto qëllime.    Ver
intimitet