udhëtim

Rruga e Trungut

Rruga është marrë si referencë në të njëjtin kuptim si 1ªMM. Me veçantinë e fillimit dhe mbarimit në Madrid.

Orari paraprak i rrugës me datat e hyrjes dhe daljes nga kontinentet në janar 2019 ishte si vijon:

Nga marsi i 2019 deri në tetor, vendet dhe datat do të konfirmohen dhe / ose modifikohen. E gjithë rruga mund të shihet për momentin në seksionin e ngjarjeve:

Rrugë konvergjente

Do të ketë iniciativa të shumta që do të shtojnë rrugën e trungut si konvergojnë rrugët që gjithashtu japin forcë dhe intensitet të madh në MM. Ka pasur tashmë shumë shembuj në 1ªMM. Nga një grup vajzash të rinj që ecnin për në 10 ditë në Zelandën e Re për t'u bashkuar me fillimin e MM në Wellington. Gjithashtu shembuj janë rrugët e Lindjes së Mesme / Ballkanit ose Afrika e Jugut-Oreintal që kanë kaluar nëpër disa vende dhe mijëra kilometra.