udhëtim

Rruga e Trungut

Rruga është marrë si referencë në të njëjtin kuptim si 1ªMM. Me veçantinë e fillimit dhe mbarimit në Madrid.

Orari tentativ i turneut me datat e hyrjes dhe daljes sipas kontinentit është si më poshtë:

Më 1 shtator 2023, vendet dhe datat do të konfirmohen dhe/ose modifikohen. Nga data 2 deri më 15 shtator do të bëhen rregullimet e nevojshme ndërmjet vendeve të çdo kontinenti dhe në datat 16-30 shtator do të mbyllet rruga e trungut të MM-së 3 dhe do të shpallet më 2/10/2023.

Rrugë konvergjente

Do të ketë iniciativa të shumta që do të shtojnë rrugën e trungut si konvergojnë rrugët që gjithashtu japin forcë dhe intensitet të madh në MM. Ka pasur tashmë shumë shembuj në 1ªMM. Nga një grup vajzash të rinj që ecnin për në 10 ditë në Zelandën e Re për t'u bashkuar me fillimin e MM në Wellington. Gjithashtu shembuj janë rrugët e Lindjes së Mesme / Ballkanit ose Afrika e Jugut-Oreintal që kanë kaluar nëpër disa vende dhe mijëra kilometra.