Forumet dhe Konferencat

Vitet e fundit, janë mbajtur më shumë se ditë 15 dhe forume mbi jo-dhunën. Konferenca e fundit u mbajt në Madrid në nëntor 2017 me aktivitete në Kongresin e Deputetëve, në Këshillin e Qytetit të Madridit dhe në Qendrën Kulturore të El Pozo. Shpresojmë që në këtë 2ªMM, përveç aktiviteteve të secilit vend, të ketë një Konferencë ose Forum, të paktën një ditë, të jetë në gjendje të shkëmbejë, diskutojë dhe planifikojë veprimet e ardhshme, përveç organizatave dhe bashkëpunuesve konvergues.

Nuk ka ngjarje të ardhshme në këtë kohë.