Marshi i 3-të Botëror për Paqe dhe Jo-Dhunë do të fillojë më 2/10/2024, ka ende 218 ditë.

Për çfarë

Raportoni situatën e rrezikshme në botë me konflikte në rritje, vazhdoni të rrisni vetëdijen, bëni veprime pozitive të dukshme, jepni zë për brezat e rinj që duan të instalojnë kulturën e Jo dhunës.

Çfarë

Me sfondin e marsit 1º Botërore 2009-2010, që gjatë ditëve 93 udhëtuan vendet e 97 dhe pesë kontinente. Kjo mars Botërore 3ª për Paqe dhe Jo Dhunë gjatë viteve 2024 dhe 2025 është propozuar.

Kur dhe Ku

WM e 3-të do të fillojë në San José, Kosta Rika më 2 tetor 2024, në Ditën Ndërkombëtare të Padhunës. Ai do të udhëtojë në 5 kontinente, duke përfunduar në San José, Kosta Rika më 5 janar 2025.

Lajmet e fundit të marsit

MM 3 do të fillojë në San José, Kosta Rika më 2 tetor 2024, Dita Ndërkombëtare e Jo-Dhunës, pesëmbëdhjetë vjet pas 1 MM.

Dëshiron të bashkëpunosh me ne?

Sponsor një turne të marsit

Kursi i marshimit ka nevojë për sponsorë për të arritur audiencën maksimale dhe pjesëmarrjen.

organizatë

Ekipet e Promoterëve

Ata do të dalin përmes veprimeve dhe projekteve nga baza sociale.

Platformat mbështetëse

Fusha më të gjera dhe më të ndryshme të pjesëmarrjes sesa Ekipet e Promoterëve

Koordinimi ndërkombëtar

Të koordinojë iniciativa, kalendarë dhe rrugë

Disa informacione rreth nesh

Me paraardhësin e 1 Marsit Botëror 2009-2010, i cili për 93 ditë udhëtoi nëpër 97 vende dhe pesë kontinente. Me përvojën e akumuluar dhe duke u mbështetur në tregues të mjaftueshëm të pjesëmarrjes, mbështetjes dhe bashkëpunimeve edhe më të mëdha ... isshtë planifikuar të kryhet ky Marsh i 2-të Botëror për Paqen dhe Jo Dhunën 2019-2020.