Qytetet - TPAN

FUSHATA ICANALE: QYTETET MBËSHTESEN TPAN

Një thirrje globale nga qytete dhe qytete për të mbështetur Traktatin e KB për Ndalimin e Armëve Bërthamore

Armët bërthamore përbëjnë një kërcënim të papranueshëm për njerëzit kudo. Kjo është arsyeja pse, 7 e korrikut të 2017, vendet 122 votuan në favor të miratimit të Traktati mbi Ndalimin e Armëve Bërthamore. Të gjitha qeveritë kombëtare tani janë të ftuara për të nënshkruar dhe ratifikuar këtë marrëveshje globale vendimtare, e cila ndalon përdorimin, prodhimin dhe ruajtjen e armëve bërthamore dhe vendos bazat për eliminimin total të tyre. Qytetet dhe qytezat mund të ndihmojnë në krijimin e mbështetjes për traktatin duke mbështetur thirrjen e ICAN-it: "Qytetet përkrahin TPAN".