Peru: Intervista në mbështetje të Marsit

Në Peru, u mbajtën disa intervista në mbështetje të Marshit të Amerikës Latine

Në mbështetje të Marshi i Parë Multietnik dhe Plurikulturor i Amerikës Latine për Jo Dhunë, u kryen disa intervista shpjeguese të Marshit të Amerikës Latine, të veprimeve që po kryheshin nga perspektiva të ndryshme të Humanizmit Universalist me kanalin e komunikimit të komunitetit PLATFORMA E NDRMARRSVE Drejtuar nga Cesar Bejarano.

Më 30 shtator, Madeleine John Pozzi-Escot foli mbi "NDËRTIMI I NJË SHOQËRI PA DHUNË".

Madeleine John Pozzi-Escot është një studiuese dhe aktiviste humaniste. Merrni pjesë në bashkësitë e Mesazhit të Silos dhe prej andej promovoni një kulturë pajtimi dhe dëmshpërblimi.

MARSI P ONR RRUGN E Brendshme P NR JO-DHUNNN PERSONALE DHE SOCIALE.

Nga ana tjetër, më 4 tetor, Erika Vicente nga CEHUM Lima (Qendra Lima për Studime Humaniste), foli për “KRIZËN DHE MUNDËSITË PËR GJENERAT E REJA”.

Marshi i Parë i Amerikës Latine për Jodhunën Multietnike dhe Plurikulturore organizohet nga “BOTA PA LUFTËRA DHE PA DHUNË”, me mbështetjen e Lëvizjes Ndërkombëtare Humaniste dhe organizatave të ndryshme të saj.

Lini një koment