Deti Mesdhetar i Paqes do të jetë një nga boshtet e Marsit Botëror 2ª

Në kuadër të marsit të dytë botëror, ne po promovojmë fushatën "Mesdheu, Deti i Paqes".

Brenda kuadrit të II Marsin Botëror, Ekipi Baza Italian po promovon fushatën “Mesdheut, Detit të Paqes".

Mund të shohim një propozim të ri kundër dhunës: Mesdheut, Detit të Paqes

Ne mund të shohim Alessandro Capuzzo dhe Annamaria Mozzi nga Trieste, Danilo Dolci nga Komiteti i Paqes Piran, në Slloveni.

detin mesdhetar të paqes

Ne shohim në Holofernes anije disa nga personalitetet që promovojnë këtë aktivitet

Ata janë në anije Holofernes pranë Zadkovic, kryetar i Piranit. Ne gjithashtu gjejmë Franco Juri, drejtor i Muzeut të Detit që është pjesë e rrjetit të muzeve të Detit Mesdhe me të cilin bashkëpunojmë në këtë fushatë.

Marshi i dytë botëror do të kalojë nëpër Piran, duke paraqitur atje udhëtimin për paqen në Mesdheun perëndimor. Ajo do të fillojë në Genoa në fillim të nëntorit të 2019 dhe do të ankorohet në një varg qytetesh të Mesdheut Perëndimor.