Forumet dhe Konferencat

Në vitet e fundit, më shumë se Konferencat 15 dhe Forumet mbi Mosdurimin janë mbajtur. Ditët e fundit u zhvilluan në Madrid në nëntor 2017 me aktivitete në Kongresin e Deputetëve, në Këshillin Bashkiak të Madridit dhe në Qendrën Kulturore të El Pozos. Shpresojmë që në këtë 2ªMM, përveç veprimtarive të çdo vendi, do të ketë një ditë ose një forum, të paktën një ditë, për të shkëmbyer, diskutuar dhe planifikuar veprimet e ardhshme, si dhe për të bashkuar organizatat dhe bashkëpunëtorët.

[Fisi_events_list kufiri = "3"]