Zbuloni të gjitha për ditën e padhunës

Dhuna e përdorur si mjet për zgjidhjen e konflikteve të caktuara gjatë historisë ka shkaktuar probleme serioze në bashkëjetesën midis kulturave dhe qytetërimeve të ndryshme. Aktualisht, organizata të ndryshme punojnë dita ditës për të promovuar dukshmërinë e grupeve të ndryshme duke krijuar ngjarje të tilla si ditën e dhunës dhe ditë të ngjashme, lidhur me atë temë. Gjatë një viti mund të gjejmë ditë të ndryshme që synojnë të krijojmë një vetëdije për problemet që kanë nevojë për shikueshmëri. Ndër ditët që kanë të bëjnë me dhunën mund të gjeni pika të rëndësishme si dita ndërkombëtare e dhunës.

Historia është falsifikuar në bazë të luftërave, betejave të pafundme dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut. Perandoritë janë krijuar falë asgjësimit të popujve, shkeljeve të lirisë dhe skllavërimit të jetës njerëzore. Në varësi të periudhës historike qytetërimet kanë krijuar struktura të ndryshme të qeverisjes dhe shtypjes, dhe megjithëse në shumë faza disa kultura kanë zhvilluar agjenci për promovimin e të drejtave, ka pasur gjithmonë grupe që kanë mbetur jashtë kufijve ligjorë, duke shkaktuar përjashtimit dhe dhunës ndaj tyre.

Cilat janë ditët e dhunës kyçe?

Lëvizjet shoqërore të lidhura me ditën ndërkombëtare të dhunës Ka disa. Dhe ka shumë ditë të padhunshme në kalendar, të përqendruar në sektorë të ndryshëm të popullsisë, siç janë:

  • Dita e mosfunksionimit të fëmijëve
  • Dita e 25 e dhunës kundër grave
  • Dita ndërkombëtare e dhunës, e vendosur në 2 të tetorit
  • 30 e Janarit, Dita e Shkollës së Jozefit që ne nuk duhet të ngatërrojmë me ditën e fëmiut pa dhunë
  • Dita Ndėrkombėtare e pa dhunės dhe Paqes.

Të gjithë ata, megjithëse punojnë në fusha të ndryshme të subjektit, përqendrojnë përpjekjet e tyre në luftën kundër dhunës në sektorë të ndryshëm dhe kanë një synim të përbashkët: mundësinë për t'i dhënë fund çdo praktike të dhunshme që ekziston në botë, duke bërë që paqja të arrijë të gjithë qoshet e planetit, dhe kështu qytetarët e njëjtë mund të kenë të njëjtat të drejta dhe detyra

2 Tetor: Dita Nderkombetare e Jeteses

ditën ndërkombëtare të dhunësDita ndërkombëtare e dhunës tetor 2 është përkujtuar, pasi është koha për të festimi i lindjes së Mahatma Gandhit. Dhe është se filozofia e Gandit bazohet në përdorimin e dialogut për zgjidhjen e çdo konflikti.

Ishte 15 i qershorit të vitit 2007, kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, përmes rezolutës 61 / 271 deklaroi se mosdurimi i tetorit 2 do të ishte dita e zgjedhur. Kjo ditë e jo dhunës është përdorur si një referencë botërore për të përkujtuar njerëz të ndryshëm të shquar të cilët kanë luftuar gjatë gjithë jetës për të arritur një shoqëri më të drejtë.

Pse një ditë pa dhunë dhe paqe?

Kultura që krijon Ditën Botërore të Jozafizmit është e fokusuar si një luftë për të drejtat civile dhe ndryshimet shoqërore, sepse ajo që synon është ruajtja e jetës njerëzore duke përdorur paqen si një mjet.

Shumë pyesin veten se çfarë është dita e pa dhunshme dhe pse një ditë paqeje dhe jo-dhunësh thuhet. Dhe është që sipas ekspertëve të ketë një Ditën Ndërkombëtare të Jo Dhunës, ndihmon në krijimin e një vetëdije globale rreth përdorimit të tepruar të dhunës në zgjidhjen e konflikteve midis vendeve dhe brenda tyre.

Kjo është arsyeja pse dita e 2 tetor e pa dhunshme është një rast për organizata të ndryshme për të menaxhuar ngjarjet që bëjnë të dukshme tejkalimin e dhunës që ekziston në botë, si në mënyrë direkte dhe nënligjore. Për të ndrequr këtë ditë të jo dhunës në një mënyrë aktive, ju mund të merrni pjesë në marshime të organizuara në mbarë botën, ose të shoqëruara me shoqata që punojnë në promovimin e krijimit të ditës së paqes dhe jo dhunës përmes mjeteve të integrimit dhe respekti.

Për këtë arsye, nëse doni të merrni pjesë në ditën e dhunës së 2 të tetorit në ngjarjet e ndryshme që ndodhin në qytete dhe qytete, është më mirë që të afroheni me një shoqatë që lidhet me ditë pa dhunë dhe paqe dhe ofrojnë për të punuar në to.

Është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për datën, pasi është e zakonshme që të mendoni të hutuar se është dita ndërkombëtare e dhunës së 2 nëntorit, kur duhet të theksojmë, se është 2 e tetorit. Dhe është që ndonjëherë ju gjeni informacion të gabuar në internet që mund të çojë në konfuzion.

Nëntor 25 ditë e dhunës kundër grave

Kjo temë është një nga më të rëndësishmet dhe është aktualisht në gojën e të gjithë botës. Shkaku është se dhuna e fokusuar tek gratë është një nga pengesat që e bëjnë të vështirë që qytetërimet të ecin përpara në solidaritet.

El 25 Dita Ndërkombëtare e Nëntorit kundër dhunës kundër grave, synon të bëjë të dukshme të gjitha modelet e dhunës që ushtrohen në këtë grup dhe që në shumë raste është përçmuar ose në heshtje.

Arsyeja për ekzistencën e kësaj date: nëntori 25 ditë e dhunës kundër grave

ditë pa dhunë dhe paqe

Dhuna ndaj grave përfshin, ndër të tjera, akte dhe situata të tilla si dhuna gjinore, dhuna obstetrike, ngacmimi, përdhunimi ose pabarazia në paga.

Të gjitha këto situata do të thotë se gratë konsiderohen inferiorë në shumë aspekte në krahasim me burrat, ose u caktohen role gjinore për faktin e thjeshtë të të qenët femra, si roli i kujdestarit ose amvise.

Pse të inkurajojmë festimin e dhunës së nëntorit 25 ditë?

Dhuna e vendosur në gjininë femërore është një nga më të përhapurit, për të luftuar kundër saj. Në vitin 1993, Deklarata për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave është lëshuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së. Dhe konsiderohet se në mënyrë që të përfundojë kërkesa e 25 ditë pa dhunë dhe paqe është e nevojshme që të dy vajzat dhe gratë (që në thelb përbëjnë më shumë se gjysmën e popullsisë së botës) të jetojnë pa frikë, pa dhuna në familje, në një shoqëri të sigurt dhe të ndershme për ta.

Dhe ndërsa është e vërtetë se që nga 25 nëntor 2017 dhuna kanë filluar të përjetojnë disa përparime në ngritjen e vetëdijes për këtë çështje, derisa të drejtat nuk janë arritur, shumë e konsiderojnë se kompanitë globale nuk janë duke përparuar në mënyrë të drejtë dhe të barabartë ndaj një moral, bazuar në vlerat e barazisë dhe tolerancës.

Janar 30 ditë shkollore për pa dhunë dhe paqe

Janar 30 ditën e shkollimit të dhunës dhe paqen Përkujtimi i vdekjes së Mahatma Gandhit, i cili ishte një udhëheqës kombëtar dhe shpirtëror i Indisë, festohet. Kjo ditë festohet nga viti 1964, por nuk ishte deri në vitin 1993 kur OKB e njohu atë.

El Ditën e Ditës Ndërkombëtare të Ditës së Jo Dhunës 30, akte të ndryshme mbahen në shkolla për të promovuar paqen në botë. Është e zakonshme që në këtë ditë shkollore të mos dhunës dhe paqes të zhvillohen aktivitete, të tilla si dita historike e paqes dhe e padhunshme, ose këndohen këngë që lidhen me paqen dhe që ngjallin një situatë që po jeton në vend apo diku në botë.

Pse është dita e pa dhunës dhe paqes e festuar në 30 në janar të zgjedhur në shkolla?

Kjo ditë zgjidhet nga qendrat arsimore për të kryer aktivitete të ndryshme me fëmijët. Këto ditë zakonisht mbahen në të gjithë fëmijën dhe në fazën parësore, dhe ka për qëllim që të vegjlit të njohin shifrat që përfaqësojnë lëvizjen e pa dhunshme dhe të paqes. Ndër figurat më përfaqësuese janë Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Nënë Maria Teresa e Kalkutës ose Martin Luther King.

Është e rëndësishme për të punuar me ditën më të vogël globale të dhunës që nga fëmijëria, dhe çdo ditë që janë përfshirë në kohën e lidhur me ditën e paqe dhe jo dhunë, të tilla si në ditën ndërkombëtare kundër dhunës 25 Nëntor, 2 Dita e tetorit e padhunjes dhe paqen ose ditën shkollore të dhunës dhe ngacmimit.

19 Dita botërore e Nëntorit pa dhunë ndaj fëmijëve dhe të rinjve

ditën e shkollimit të dhunësNëntori 19 është ditën e mosveprimit të fëmijëve dhe rinisë, ka për qëllim të bëjë të dukshme abuzimin e kryer ndaj të rinjve. Ishte në vitin 2000 kur kjo ditë u përcaktua në mënyrë të paracaktuar për të vendosur masa urgjente dhe efektive nga ana e Shteteve. Përveç kësaj, nëntor 20 është përkujtuar në sinergji në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve.

Kjo ditë e jo-dhunës për fëmijët përdoret për të rritur ndërgjegjësimin rreth asaj se cilat janë teknikat më të zakonshme për abuzimin e të miturve dhe cilat mjete mund të përdorin për të rritur këmbanat e alarmit të të rriturve të besuar rreth tyre.

Ditën ndërkombëtare të dhunës dhe parandalimin e abuzimit seksual dhe ngacmimit

Abuzimi dhe shfrytëzimi i fëmijëve dhe të rinjve është një problem që ka të bëjë me të gjitha vendet në mbarë botën. Dhe është se ky lloj abuzimi nuk dallon racën, vendin, kulturën apo statusin shoqëror.

L raste të abuzimit dhe dhunës ndaj të miturve kanë bërë që qindra organizata dhe sisteme të qeverisë të fillojnë të marrin masa dhe të zbatojnë sisteme arsimore dhe alarmi, në mënyrë që këto raste të bëhen të njohura dhe kështu të krijojnë protokolle për veprim në të gjitha fushat: familjet, qendra edukative si fusha të kohës së lirë .

Treguesit e dhunës së fëmijëve

Ekspertët krijuan një listë të treguesve më të shpeshtë që mund të gjenden tek fëmijët dhe të rinjtë kur ata vuajnë ose kanë pësuar abuzim:

  • Simptomat fizike: Dëmtime në zona intime, të tilla si gjakderdhje, inflamacion ose infeksion.
  • Simptoma psikike: Frika, phobias, nightmares përsëritura, gjumi i shqetësuar. Sjellje e keqe ose mbingarkesë në aftësitë e fituara tashmë.
  • Sjellja e hershme seksuale, rebelimi i familjes dhe shkollës, performanca e dobët akademike.

Ky udhëzues është hartuar në mënyrë që anëtarët e familjes, miqtë ose edukatorët të mund të zbulojnë simptomat më të reja të abuzimit, pa u thënë atyre me fjalë.

Deklarata përfundimtare në ditën ndërkombëtare të dhunës kundër dhunës

Për fat të keq, duket se gjithë koha është dita ndërkombëtare e dhunës, për shkak të të gjitha konflikteve që ekzistojnë në botë dhe të gjitha abuzimet që kryhen në të gjitha shoqëritë, pavarësisht nëse ato konsiderohen të civilizuara apo jo.

Varësisht nga kultura e çdo vendi dhe përparimet apo pengesat në të drejtat që ka, mund të vërehen modele të ndryshme të dhunës. Shumë njerëz mund të mendojnë se në vendet e zhvilluara nuk do të ketë nevojë për të festuar ditën botërore kundër dhunës, sepse ata supozojnë se nuk ekziston më, ose se ka pak ose merituar.

Por për fat të keq kjo është e kundërta, dhuna është pjesë e qenies njerëzore dhe për të çrrënjosur është parë e nevojshme për të rritur ndërgjegjësimin e ekzistencës së tyre, dhe parashikoj se çfarë del raste, dhe atë që konsiderohet dhunë.

Spanja udhëheq marshimin botëror për ditën ndërkombëtare të dhunës

Spanja është një vend që konsiderohet si bota e parë në një monarki parlamentare demokratike, me një kushtetutë që gjoja mbron dhe jep të drejta për të gjithë qytetarët e saj.

Por e vërteta është se gjatë gjithë historisë më të fundit të këtij vendi ka pasur situata të dhunës maksimale, të qartë dhe të nënkuptuar. Dhuna në familje (dita e të cilës është dhuna e 25 në nëntor) mbetet një nga vështirësitë kryesore që përmbytin këtë shoqëri.

Ai ka jetuar edhe fazat në të cilat terrorizmi kërcënuar jetën e përditshme të banorëve të saj. Ndër veprimet e protestës të interesit maksimal që ka qenë direkt kujtoj dhunën qenë 1 tetor që u zhvillua në Katalonjë, për shkak të referendumit që u cunguar nga forcat e sigurisë të cilët me dhunë sulmuar qytetarët. Për këtë arsye, Dita botërore e dhunës 2017 Ishte veçanërisht e rëndësishme.

Nëse ju konsideroni se Spanja është një nga shoqëritë më të civilizuara, dhe pavarësisht nga kjo, shumë sulme mbi të drejtat dhe sigurimet e individëve janë të përkushtuar, është e lehtë të imagjinohet që ndodh në vende të tjera me nivele më të ulëta ose pa demokraci apo zhytur në luftë.

Për të gjitha këto arsye ka organizata që promovojnë luftën për të drejtat e njerëzve, siç është rasti i Marshi Botëror për Paqe dhe Jo Dhunë, të cilët punojnë vit pas viti, në nivel ndërkombëtar për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe qeverive të tyre për rëndësinë e mosdorëzimit të dhunës.